Ahmad Ijtihad

Ahmad IjtihadView all posts

Avatar for Ahmad Ijtihad

Ahmad Ijtihad, lahir 5 Desember 1994. salah satu partisipan pasirputih yang aktif sejak 2016. lulusan Uin Mataram Jurusan Komunikasi. ia bertugas sebagai penanggung Jawab Lokakarya Berajahaksara Yayasan Pasirputih